Raport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Czwartek, 6 maja
im. Jakuba, Judyty, Jana

Jelenia Góra: Razem bezpieczniej – o projekcie polsko–niemieckim

Piątek, 25 kwietnia 2014, 9:28
Aktualizacja: 9:39
Autor: PD, Piotr Nowakowski
Fot. Agnieszka Burda
Drugie spotkanie w ramach wspólnego projektu Jeleniej Góry i Görlitz „Razem bezpieczniej” odbyło się w środę (23 kwietnia 2014 r.) w Görlitz. Wzięły w nim udział przedstawiciele polskiej i niemieckiej strony, którzy zgodnie potwierdzali hasło projektu.

Uczestnicy spotkania to pracownicy Urzędu Miasta Jeleniej Góry z Wydziału Edukacji i Sportu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, przedstawiciele państwowej straży pożarnej, policji, straży miejskiej i nauczyciele jeleniogórskich placówek oświatowo-wychowawczych oraz przedstawiciele odpowiednich niemieckich służb systemu ratownictwa, policji i zarządzania kryzysowego.

- Spotkanie miało na celu zapoznanie oraz przybliżenie zagadnień związanych z niemieckim systemem szkolnictwa, edukacji bezpieczeństwa oraz procedurami w niemieckim systemie rozwiązywania spraw kryzysowych w Saksonii – informuje Paweł Domagała, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu UM w Jeleniej Górze. - Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z systemem szkolenia i nauczania młodzieży niemieckiej, w którym bardzo duży nacisk stawia się na bezpieczeństwo w drodze do szkoły, nabycie właściwej kultury w ruchu drogowym oraz w prawidłowym posługiwaniem się mapą i kompasem - dodaje.
Kolejnym punktem była wizyta w komendzie Straży Pożarnej Krölstraße, gdzie zostały zaprezentowane główne zadania straży pożarnej, policji, urzędu ds. porządku publicznego oraz niemieckiego systemu rozwiązywania spraw kryzysowych.

Podczas prezentacji bardzo mocno podkreślano dużą rolę działań prewencyjnych w szkołach, które odnoszą lepsze wyniki w kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań uczniów niż działania bezpośrednio zwalczające przestępczość wśród dzieci i młodzieży. Zaprezentowano również ciekawą formę nauczania pierwszej pomocy przez Niemiecki Czerwony Krzyż, który skupia około 113 000 wolontariuszy w ośmiu ośrodkach w Saksonii.

- Podczas tej prezentacji strona niemiecka została zaproszona przez stronę polską do uczestnictwa w zawodach z pierwszej pomocy z młodzieżą jeleniogórską co dałoby możliwość wymiany doświadczeń, rywalizacji i dzięki temu doskonalenie umiejętności ratowniczych zawodników obu stron – relacjonuje Paweł Domagała .

Ciekawą formą, która spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania był pokaz działań miejscowego związku THW, w skład którego wchodzi przede wszystkim młodzież, która swoimi działaniami wspiera działania służb ratunkowych w miejscu kataklizmu lub wypadku.

- Pierwsze i pobieżne wnioski z tego spotkania: takie szkolenia powinny odbywać się cyklicznie dla obu stron, ponieważ dają uczestnikom większą możliwość zapoznania się ze specyfiką oraz realiami pracy odpowiednich służb ratowniczych. Zwiększa to z kolei możliwości zastosowania ich w pracy dydaktycznej i wychowawczej – twierdzą uczestnicy. - Szereg problemów, odpowiedzi na nurtujące uczestników pytania zostanie udzielonych i poruszonych na konferencji podsumowującej projekt w dniu 20 maja 2014 r., która odbędzie się w Jeleniej Górze. Jednym z celów konferencji będzie także zwrócenie uwagi na najlepsze formy i metody kształcenia zagadnień związanych z bezpieczeństwem w polskim i niemieckim systemie edukacji i wdrożenia ich w ramach „dobrych praktyk” w edukacji dla bezpieczeństwa każdego z tych systemów - dodają.

Ogłoszenia

Czytaj również

Budują przedszkole

Dotacji niestety nie starczyło dla wszystkich

Nie żyje Jerzy Sauer

Czytaj również

Senator Mróz z apelem do posłanki Czernow

Miejska atrakcja

Pamięci Waldemara Wiśniewskiego

Tak nie wolno parkować!

Spłonął samochód

Modernizacja oczyszczalni zagrożona?

Będzie na zabezpieczenie wieży w Miłkowie?

Straż miejska złamała prawo?

Wkrótce badanie dzieci na zawartość glifosatu