Raport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Piątek, 22 października
im. Filipa, Halki

Powiat: Kawiarenki dla seniorów

Czwartek, 23 września 2021, 9:16
Autor: WAC
Fot. LGD "Partnerstwo Ducha Gór"
Jeszcze w tym miesiącu w pięciu gminach powiatu karkonoskiego ruszą kawiarenki internetowe dla seniorów.

Miejsca, w których osoby starsze będą mogły m.in. załatwić online ważne sprawy urzędowe powstaną dzięki projektowi „Cyfrowy Senior”, realizowanemu dzięki Lokalnej Grupie Działania Partnerstwo Ducha Gór przy wsparciu rządowego programu „Aktywni+”. Łącznie powstanie 10 kawiarenek internetowych: cztery w gminie Podgórzyn, trzy w gminie Mysłakowice i po jednej w gminach Piechowice, Kowary i Janowice Wielkie. Będą one działać najczęściej przy świetlicach wiejskich lub klubach seniora. Korzystanie z nich będzie bezpłatne.

Realizację projektu zainaugurowało spotkanie seniorów, które odbyło kilka dni temu w Podgórzynie. W niektórych kawiarenkach ruszyły też zajęcia edukacyjne.

Obecnie trwa jeszcze ustalenie z Gminami dokładnej formuły funkcjonowania kawiarenek – mówi prezes LGD „Partnerstwo Ducha Gór” Dorota Goetz. - Będą to miejsca specjalnie dedykowane seniorom, którzy skarżyli się, że poza brakami w umiejętnościach mają też problemy z dostępem do sieci. Bo nawet jeśli w domu jest komputer lub tablet, to sprzęt ten jest najczęściej wykorzystywany przez dzieci lub wnuków. Potrzeby seniora są na końcu kolejki. Za to w przypadku gdy chcą skorzystać z dostępu do komputera w jakiejś instytucji, jak biblioteka, to gdy nie mają odpowiednich umiejętności i nie znajdują tam odpowiedniej pomocy. Dlatego nasz projekt, konsultowany z radami seniorów, spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem osób starszych.

Ogłoszenia

Czytaj również

Wiec poparcia dla Unii Europejskiej

Świetlica po remoncie

Zabawa z ekologią

Czytaj również

Dzień Skarpetek

Spór na ryneczku trafił na wokandę

Dziki coraz bardziej uciążliwe

Serce pod Śnieżką

Łagodniejszy wyrok dla byłego proboszcza

Wzruszające listy do taty

Z Pawłem Drozdem na Antarktydzie

MdW: Gdzie są polskie flagi na jeleniogórskim ratuszu?

Prestiżowa nagroda dla Atlasu Karkonoszy