Uchodźcy

WIADOMOŚCI

SPORT

Piątek, 1 lipca
im. Haliny, Marcina, Mariana

Powiat: Zawsze gotowi na ratunek

Wtorek, 1 marca 2022, 6:04
Autor: WAC
Fot. WAC
Na niedawnym V. Zjeździe Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jeleniej Górze druh Waldemar Wojtaś został na kolejną kadencję prezesem tego gremium. Z tej okazji poprosiliśmy go o podsumowanie ostatniego okresu działalności OSP. Zapytaliśmy też o plany na najbliższą przyszłość.

Czy może pan podsumować ostatnią pięcioletnią kadencję Zarządu Oddziału Powiatowego OSP?

Miniona kadencja była dla naszych struktur powiatowych dość bogata w znaczące uroczystości. W 2017 r obchodziliśmy 70 – lecie pierwszego powiatowego zjazdu OSP, a w roku ubiegłym stulecie powołania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przy tej okazji udało się poddać renowacji zabytkowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo ówczesnego powiatu jeleniogórskiego w roku 1946. Został on odnowiony staraniem komitetu na czele którego stał Starosta Karkonoski.

Jakimi zasobami dysponują obecnie strażacy ochotnicy w regionie jeleniogórskim?

Aktualnie na terenie powiatu karkonoskiego funkcjonuje 31 jednostek OSP. W ostatniej kadencji zostały one dość mocno doposażone sprzętowo. Dotyczy to nowych samochodów, sprzętu bojowego jak i umundurowania. Pojawiły się nowe programy finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Nowością było między innymi dofinansowanie na zakup umundurowania wyjściowego.

Jakie są najbliższe plany Zarządu Powiatowego OSP?

W następnej kadencji Zarząd Powiatowy OSP ma zamiar kontynuować działalność statutową, organizować konkursy wiedzy pożarniczej i plastyczny oraz zawody sportowo – pożarnicze. Ponadto będziemy wspierać bieżącą działalność ratowniczo – gaśniczą naszych jednostek. Rodzajowo struktura naszych działań zmienia się z typowo gaśniczych na związane z usuwaniem miejscowych zagrożeń. Jesteśmy wzywani do wypadków drogowych, walki ze skutkami klęsk żywiołowych, usuwania plam na drodze czy też pomocy zwierzętom. Pragnę podkreślić, że strażak ochotnik jest do dyspozycji 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku. To nie są ludzie ustawieni w systemie zmianowym. Jednostki nie funkcjonują w systemie sekcyjnym, tylko są stale gotowe, jeśli jest taka potrzeba wyjeżdżać i pomagać.

Dziękuję za rozmowę.

Ogłoszenia

Czytaj również

Wypadek autokaru z pasażerami na Przełęczy Kowarskiej

Sesja Rady Miejskiej z imieninami

Skromne finansowanie – skromny Festiwal Teatrów Ulicznych

Czytaj również

Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium

Ścieki w Kamiennej

Zaostrza się spór o ceny ścieków

Otworzą ruch na alei Wojska Polskiego

Leszek Kosiorowski w zarządzie Worldlopped

Festyn parafialny u Pijarów

Uciekinier w… szałasie