Raport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Sobota, 22 stycznia
im. Anastazego, Wincentego

Zaplecze dla kuracjuszy w Cieplicach przed wojną - fotografie

Haus Stimm, ul. Cervi 25
Fot. Mariola Wojtaszek
Haus Borek, ul. Tabaki 8
Fot. Mariola Wojtaszek
Ziethen Schloss, dzisiaj Sanatorium Stoczniowiec, ul Jagiellońska 2
Fot. Mariola Wojtaszek
Hedwigs–Krankenhaus (po wojnie szpital) ul. Jagiellońska 26
Fot. Mariola Wojtaszek
Hedwigs–Krankenhaus, dzisiaj przedszkole, ul. Zjednoczenia Narodowego 15
Fot. Mariola Wojtaszek
Alterheim, dzisiaj Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9
Fot. Mariola Wojtaszek