Uchodźcy

WIADOMOŚCI

SPORT

Środa, 25 maja
im. Grzegorza, Magdaleny

Powiat: Z policji do straży KPN–u

Środa, 19 stycznia 2022, 8:04
Autor: WAC
Fot. KPN
Były komendant policji w Jeleniej Górze Bogumił Kotowski został nowym komendantem straży Karkonoskiego Parku Narodowego.

Bogumił Kotowski po 25 latach służby w policji kilka dni temu przeszedł na emeryturę. Ostatnio był komendantem powiatowym policji w Złotoryi. Wcześniej zajmował szereg stanowisk w pionie prewencji oraz wspomagającym. Między innymi w latach 2014 – 2016 pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Od czerwca 2016 roku był zastępcą komendanta miejskiego policji w Jeleniej Górze, a od sierpnia 2019 do grudnia 2020 roku pełnił obowiązki komendanta miejskiego policji w Jeleniej Górze. Był też radnym miejskim w Jeleniej Górze.

Straż Karkonoskiego Parku Narodowego to umundurowana i uzbrojona formacja o uprawnieniach policyjnych, klasyfikowana jako straż ochrony przyrody i zaliczana do policji administracyjnych. Jej funkcjonariusze wykonują zadania związane z ochroną mienia oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody w KPN. Strażnikom KPN przysługuje prawo do m.in.: legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia oraz świadków, kontroli dowodów wniesienia opłat za wstęp do parku narodowego, zatrzymywania i przekazywania policji osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu oraz przeglądania zawartości bagaży, przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc, kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie parku narodowego. Funkcjonariusz straży parku może być wyposażony w broń bojową oraz broń myśliwską. W określonych przypadkach może użyć lub wykorzystać środki przymusu bezpośredniego i broń palną.

Ogłoszenia

Czytaj również

Dzień Praw Zwierząt

Załamanie pogody

Dzień Żółwia

Czytaj również

Pierwsze w kraju wagony rowerowe

Sprzątanie lasów

Wodniczki w szkołach

Zagrożenia nie było

Plakaty uczniów na wrocławskim lotnisku

Dyżury radnych

W niedzielę spotkanie otwarte z Antonim Macierewiczem

Jubileusz "Katolika"

Spotkali się z Antonim Macierewiczem