Raport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Sobota, 22 stycznia
im. Anastazego, Wincentego

Kowary: W Kowarach podwyżka opłat za wodę i ścieki

Czwartek, 13 stycznia 2022, 7:27
Autor: Przemek Kaczałko
Fot. Pixabay
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział w Kowarach informuje, że w dniu 10.01.2020 r. została opublikowana decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowary i tym samym orzekająca o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 24e ust. 3 i art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1437) informujemy, że na terenie Gminy Kowary w okresie od 18.01.2022r. do 17.01.2023 r. będą obowiązywać następujące ceny taryfowe za wodę i ścieki:
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla:
1. Grupa 1 - gospodarstwa domowe – 8,30 zł/m³ (netto) = 8,96 zł (brutto)
2. Grupa 2 – podmioty gospodarcze (przedsiębiorcy) -8,30zł/m³ (netto) = 8,96 zł (brutto)
3. Grupa 3 – jednostki sfery budżetowej – 8,30zł/m³ (netto) = 8,96 zł (brutto)
Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla:
1. Grupa 1 - gospodarstwa domowe – 18,48zł/m³ (netto) = 19,96 zł (brutto)
2. Grupa 2 – podmioty gospodarcze (przedsiębiorcy) – 18,48 zł/m³ (netto) = 19,96 zł (brutto)
3. Grupa 3 – jednostki sfery budżetowej - 18,48 zł/m³ (netto) = 19,96 zł (brutto)

Uchwałą Nr XVI/110/19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30.12.2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie dopłat do cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków dla odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) na terenie Gminy Miejskiej Kowary zostały ustalone obowiązujące od 18.01.2022 r. dopłaty:

Dopłata do ceny taryfowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla:
Grupa 1 - gospodarstwa domowe – 0,00 zł/m³ netto = 0,00 zł/m³ brutto
Dopłata do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków dla :
Grupa 1 - gospodarstwa domowe –7,06 zł/m³ netto = 7,62/m³ brutto

W związku z powyższym cena po dopłacie od 18.01.2022 wynosi:
Cena za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla:
1.Grupa 1 – gospodarstwa domowe – 8,30 zł/m³ (netto) = 8,96 zł (brutto)
2.Grupa 2 – podmioty gospodarcze (przedsiębiorcy) –8,30zł/m³ (netto) = 8,96 zł (brutto)
3.Grupa 3 – jednostki sfery budżetowej – 8,30zł/m³ (netto) = 8,96 zł (brutto)
Cena za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla:
1. Grupa 1 - gospodarstwa domowe – 11,42 zł/m³ (netto) = 12,34 zł(brutto)
2. Grupa 2 – podmioty gospodarcze (przedsiębiorcy – 18,48 zł/m³ (netto) = 19,96 zł (brutto)
3. Grupa 3 – jednostki sfery budżetowej – 18,48 zł/m³ (netto) = 19,96 zł (brutto)

(źródło: UM Kowary)

Ogłoszenia

Czytaj również

Ceny gazu dobijają przedsiębiorców

Organizowali nielegalny przerzut cudzoziemców

Śnieżka znów królową wiatru

Czytaj również

MPGK: Segregacja na opak

Dzień Kubusia Puchatka

Innowacja w pogotowiu

Dzień Pizzy

Jerzy Łużniak: Nie wybieram się do Senatu

Sypią się mandaty

Sanepid ws. glifosatu

Auta na ścieżkach rowerowych

Andrzej Ciosk nowym komendantem strażaków