Raport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Czwartek, 2 grudnia
im. Piotra, Pauliny

Jelenia Góra: Uroczyste ślubowanie młodego policjanta

Czwartek, 28 października 2021, 12:46
Aktualizacja: 12:47
Autor: 112 (komunikat)
Fot. Archiwum Policji
W Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze odbyła się uroczystość ślubowania przyjętego do służby policjanta. Szeregi jeleniogórskiej Policji zasilił kolejny funkcjonariusz. Akt ślubowania młodemu funkcjonariuszowi wręczył Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze inspektor Leszek Zagórski.

Policja jako pracodawca oferuje stabilne zatrudnienie, możliwość stałego rozwoju uposażenie, które na start wynosi blisko 3880 złotych na rękę, a dla osoby do 26 roku życia około 4220 złotych. Ponadto umożliwia poszerzanie horyzontów, zdobycie nowych umiejętności oraz pogłębianie wiedzy i zdobycie doświadczenia w różnych dziedzinach. Oferuje również nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe oraz możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby. Bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu.

Przypominamy, że każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:
• posiadać polskie obywatelstwo,
• posiadać nieposzlakowaną opinię,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
• dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

Zapraszamy – dołącz do garnizonu policji jeleniogórskiej. Szczegóły dotyczące procedury przyjęcia do Policji uzyskasz w Wydziale Wspomagającym Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43 – telefon 47 87 312 65, 47 87 32 24.Informacje o rekrutacji znajdziesz również na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak również na stronie Komendy Głównej Policji.

Ogłoszenia

Czytaj również

Dla turystów i ochrony siedliska cietrzewi

Żeby rondo było rondem

Podwyżki dla starosty i radnych

Czytaj również

Kto zadba o dawny cmentarz żydowski?

Droga w przebudowie

Trwa remont, a sygnalizacja i tak funkcjonuje  

Ciastka dla obrońców granicy

Kto zanieczyszcza strumień w Maciejowej ściekami?

Brama pałacowa uratowana

Potrącona sarna trafiła do lecznicy

Mercedes dla mieszkańców

Będzie mocno wiało