Raport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Czwartek, 2 grudnia
im. Piotra, Pauliny

Kostrzyca: Trwa modernizacja wysypiska

Czwartek, 28 października 2021, 6:02
Autor: WAC
Fot. MT
Na terenie należącego do Związku Gmin Karkonoskich Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Kostrzycy trwa realizacja projektu „Modernizacja i rozbudowa linii technologicznych zagospodarowania odpadów komunalnych oraz systemu segregacji odpadów”. Celem jest poprawa jakości oraz wydajności procesu przetwarzania trafiających tam odpadów.

Na wstępie realizacji zadania przygotowano dokumentację techniczną związaną z modernizacją części mechanicznej i biologicznej procesu przetwarzania odpadów. Następnie zakupiono samochody specjalistyczne do transportu odpadów, ładowarki oraz wózki widłowe. Rozpoczęto też modernizację linii technologicznej do sortowania odpadów. Zamontowano prasę hydrauliczną wykorzystywaną do prasowania wysortowanych z odpadów surowców wtórnych. Inwestycja związana jest również z modernizacją systemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, pozwalającą ograniczyć uciążliwości zapachowe.

W dalszej części projektu zmodernizowana zostanie linia do segregacji odpadów. Zostanie ona doposażona w: rozrywarkę worków, separator balistyczny rozdzielający wstępnie odpady z selektywnej zbiórki odpadów. Zmodernizowane zostanie sito, na którym wydzielane są odpady biodegradowalne znajdujące się w odpadach zmieszanych trafiających do KCGO.

Planowane rozwiązania są sprawdzonymi technologiami, które z powodzeniem wykorzystywane są w instalacjach komunalnych na terenie całego kraju. Pierwszy etap modernizacji w KCGO zostanie zakończony w 2022 roku. W kolejnych latach planowana jest zabudowa zasobni oraz dalsze doposażenie linii do segregacji odpadów. Wartość projektu to 18,3 miliona złotych, z czego 10,1 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Realizowana inwestycja pozwoli zagospodarować odpady, zgodnie z obowiązującymi normami środowiskowymi – mówi dyrektor biura Związku Gmin Karkonoskich Łukasz Hada. - Właściwe zagospodarowanie odpadów wymaga zmiany podejścia do tego co teoretycznie jest już niepotrzebne. Na odpady powinniśmy zacząć patrzeć jak na surowce, które musimy ponownie wykorzystywać. Dlatego tak ważne jest selektywne zbieranie odpadów w gospodarstwach domowych, ale również dostosowanie linii technologicznych pozwalających wysortować jak największą ilość materiału nadającego się do dalszego przetwarzania. Skuteczny system gospodarki odpadami musi być oparty na tych dwóch fundamentach.

Ogłoszenia

Czytaj również

Ciastka dla obrońców granicy

Jeleniogórzanie odwiedzali cmentarze

MZDiM o sytuacji na Mostowej

Czytaj również

Kto zanieczyszcza strumień w Maciejowej ściekami?

Podwyżki podatków lokalnych

Żeby rondo było rondem

Rusza remont ulicy Kasprowicza – będzie dużo drożej!

Podwyżki dla starosty i radnych

Forum biznesu pogranicza

Burza wokół uchwały o sytuacji na granicy

W Sobieszowie już bez objazdów

Kolejne dzikie wysypisko