Raport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Czwartek, 15 kwietnia
im. Bazylego, Tytusa

Ścięgny: Spór o fundusz sołecki

Środa, 3 marca 2021, 6:03
Autor: WAC
Fot. użyczone
Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze sprawdzi, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa w 2020 roku przy wydatkowaniu środków z funduszu sołeckiego wsi Ścięgny.

Składającym doniesienie o możliwości popełnia przestępstwa jest radny gminy Podgórzyn, a jednocześnie mieszkaniec Ścięgien Edward Wach. Jego zdaniem wójt gminy Podgórzyn Mirosław Kalata na wniosek sołtysa wsi Ścięgny – Anny Respondek, bez powodu i wbrew woli mieszkańców wyrażonej podczas zebrania wiejskiego nie dopuścił do realizacji uzupełnienia oświetlenia ulicznego w tej wsi, które miało być sfinansowane z funduszu sołeckiego. Środki, które miały być przeznaczone na ten cel zostały wydane na doposażenie świetlicy wiejskiej.

Zaniechanie działań związanych z doświetleniem ulicznym dwudziestu domostw wzdłuż drogi, będącej alternatywną dla głównej drogi, bez poboczy, bez chodników dla ruchu pieszego, przylegającej do głębokiego koryta rzeki odgrodzonego stalowymi barierami energochłonnymi, stanowi działanie na szkodę mieszkańców wsi Ścięgny oraz turystów, o których zabiegamy i dla których tworzymy w naszej gminie bazę turystyczną - czytamy w doniesieniu o możliwości popełnienia przestępstwa, jakie złożył w Prokuraturze Rejonowej Edward Wach. - Dla wielu osób oświetlenie uliczne, utwardzona dobra droga, ścieżka pieszo-rowerowa-wózkowa – to elementarna potrzeba. Fundusz sołecki jest jednym ze sposobów, aby wskazać zarządzającym gminom kierunek działań mający wpływ na bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców - podkreśla.
Brak zgody na realizację zadań dotyczących funduszu sołeckiego ustalonych, przegłosowanych przez Zebranie Wiejskie, czyni również ogromne spustoszenie w relacjach naszej lokalnej społeczności. Podważa sens działań i zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności z wykorzystaniem środków finansowych, jakie przewidział ustawodawca tworzący prawo związane z funduszem sołeckim. Zniechęconym, apatycznym, niczego nie oczekującym obywatelom może łatwiej zarządzać, ale nie można oczekiwać, że w lokalnym społeczeństwie wszyscy się na to zgodzą - kończy radny.

Z zarzutami Edwarda Wacha polemizuje zastępca wójta gminy Podgórzyn Tomasz Szewczyk

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, sołectwo może w trakcie roku budżetowego przesuwać środki w ramach tego funduszu na inne cele niż wskazane w pierwotnym wniosku sołectwa ustalanym we wrześniu poprzedniego roku - informuje T. Szewczyk. - Takie zmiany zostały dokonane w Sołectwie Ścięgny kilka razy w roku 2020. Nie jest prawdą, że całość środków funduszu przeznaczono na doposażenie nowej świetlicy wiejskiej. Z funduszu sołeckiego dokonano za 4 tysiące złotych zakupu hełmów strażackich dla OSP Ścięgny. Za 3 tysiące złotych zakupiono też stroje dla zespołu Kosówki ze Ścięgien, a tysiąc złotych przeznaczono na zagospodarowanie placu zabaw oraz imprezy integracyjne.


Oświetlenie uliczne w gminie Podgórzyn jest sukcesywnie modernizowane oraz dobudowywane. Niezbędnym elementem do zrealizowania nowego odcinka oświetlenia jest wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Dopiero po uzyskaniu niezbędnych dokumentów będziemy realizować kolejne zadania - podsumowuje zastępca wójta Podgórzyna.
To nieprawda, że jestem „hamulcowym” procesu montowania dodatkowego oświetlenia w naszej wsi – dodaje sołtys Ścięgien Anna Respondek. - Wręcz przeciwnie, doceniam wagę takich inwestycji. Zwłaszcza, że sama mieszkam przy ulicy, której przydałoby się doświetlenie. Tego typu inwestycje muszą być jednak odpowiednio przygotowane, a tego w tym przypadku zabrakło. Przesunięcie środków z funduszu sołeckiego odbyło się zgodnie z prawem, w uzgodnieniu z radą sołecką i urzędem gminy - podkreśla.

Ogłoszenia

Czytaj również

Pogrzeb Andrzeja Szpaka

Rusza zbiórka złomu

Finał remontu SP ZOZ

Czytaj również

Trwa wymiana znaków

W Jeleniej Górze znaleźli swój dom

Podwyżka za wodę i ścieki zablokowana [AKTUALIZACJA]

Budowa ronda bez opóźnień

Święcenie pokarmów

Finał składania wniosków

Kolejne drogi do remontu

Dzień Radia

Kto posprząta na Tabaki?