Raport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Czwartek, 2 grudnia
im. Piotra, Pauliny

Region: Porozumienie ratowników z pogranicza

Środa, 24 listopada 2021, 14:30
Autor: WAC
Fot. UMWD
Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze było jednym z podmiotów, które podpisały Deklarację Współpracy w Zakresie Ratownictwa Medycznego na pograniczu polsko – czeskim.

Dokument jest efektem spotkania poświęconego współpracy ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim, które odbyło się kilka dni temu w Kłodzku. Jego organizatorem było Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM. Udział w nim wzięli przedstawiciele strony polskiej i czeskiej: parlamentarzyści, samorządowcy, dyrektorzy pogotowi ratunkowych oraz przedstawiciele Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM. W czasie spotkania zostały przedstawione informacje o procesie przygotowania czesko-polskiej umowy międzyrządowej o świadczeniu ratownictwa medycznego oraz o nowym programie współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Zwieńczeniem spotkania było podpisanie Deklaracji Współpracy w Zakresie Ratownictwa Medycznego przez 11 partnerów z Polski i Czech. Z polskiej strony dokument podpisały: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.

Międzynarodowa współpraca i sprawna komunikacja w zakresie ratownictwa medycznego jest niezwykle ważna– informuje wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski. - Do współpracy ze stroną czeską włączyły się wszystkie pogotowia ratunkowe podlegające samorządowi województwa dolnośląskiego. Podpisując deklarację wyraziliśmy chęć i potrzebę kontynuowania i rozszerzania efektywnej współpracy na pograniczu polsko-czeskim. Naszym głównym celem jest oczywiście zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez skoordynowanie działań jednostek pogotowia

Ważnym elementem współpracy jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy międzynarodowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską w zakresie ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim.

Umowa między Polską a Czechami jest w naszym, przygranicznym regionie niezbędna - dodaje senator Krzysztof Mróz. - W Unii Europejskiej granice stają się w normalnym funkcjonowaniu praktycznie niezauważalne, jednak dla służb brak stosownej umowy rodzi określone problemy. Staramy się, na wszelkich możliwych szczeblach, podkreślać konieczność jej podpisania. Rozmawiałem już na ten temat z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, był to też temat poruszony podczas spotkania senackiej Grupy Polsko-Czeskiej z ambasadorem Czech

Obie strony zwracają szczególną uwagę na potrzebę powstania rozwiązań systemowych, legislacyjnych oraz rozbudowy infrastruktury ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim.

Dostrzegamy dużą potrzebę powstania polsko – czeskiej umowy międzyrządowej, która umożliwi ratownikom wykonywanie działań na terytorium kraju sąsiadującego– podsumowuje senator Aleksander Szwed. - Umowa umożliwi polskimi oraz czeskim zespołom ratownictwa medycznego szybkie i sprawne udzielanie pomocy także osobom po drugiej stronie granicy.  Z pewnością na takim rozwiązaniu skorzystają mieszkańcy polsko-czeskiego pogranicza. Biorąc pod uwagę zmiany, które ostatnio nastąpiły w czeskim rządzie, podejmowanie działań zmierzających do zawarcia umowy międzyrządowej jest obecnie szczególnie istotne.

Ogłoszenia

Czytaj również

Dzień Białych Skarpetek

Zaproszenie na jarmark

Publikacja pamięci Przemysława Wiatera

Czytaj również

Ciastka dla obrońców granicy

Oświadczenie "Wodnika" w sprawie abonamentów

Turniej koszykówki

Żeby rondo było rondem

Czytelniczka: Skandaliczny abonament za wodę

W świecie zabawy

Duże zainteresowanie pandemią cenzury

Podwyżki dla starosty i radnych

Kto zadba o dawny cmentarz żydowski?