Raport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Poniedziałek, 17 stycznia
im. Antoniego, Jana

Jelenia Góra: Oświadczenie "Wodnika" w sprawie abonamentów

Sobota, 27 listopada 2021, 11:02
Autor: Wodnik/WAC
Fot. Archiwum Wodnika
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" wydało oświadczenie dotyczące kontrowersji związanych z wprowadzeniem nowych, wyższych stawek abonamentowych dla przedsiębiorców.

" Spółka „Wodnik” wdraża zasadę, iż wyższe koszty stałe zapłacą ci odbiorcy przemysłowi, którzy pobierają stosunkowo najwięcej wody. W praktyce oznacza to, że zmiana abonamentowa dotyczy odbiorców indywidualnych w minimalnym stopniu bądź wcale i w bardzo niewielkim stopniu – drobniejszych przedsiębiorców. Logiczną regułą jest, że za utrzymanie sieci powinni płacić relatywnie więcej ci odbiorcy, którzy więcej z sieci korzystają i zużywają zdecydowanie najwięcej wody.

Uznaliśmy, że takim kryterium jest wysokość zużycia wody. Niestety, podczas prac nad takim modelem, część małych przedsiębiorców – około 40 firm oraz placówek szkolno-przedszkolnych - znalazła się w gronie dotkniętym znaczącą podwyżką abonamentu, co nie było intencją naszej Spółki. Zaliczenie tych placówek, do grupy większych firm spowodowało automatycznie wzrost opłat i kosztów po ich stronie.

Po pytaniach w tej sprawie i interwencji Prezydenta Miasta, przeanalizowaliśmy dane powyższych podmiotów i podjęliśmy, jako Wodnik, działania mające na celu zapobieżenie w przyszłości podobnej sytuacji i ochronę drobnych firm oraz wyżej wymienionych placówek. Podjęliśmy konkretne działania w celu systemowego znalezienia satysfakcjonującego rozstrzygnięcia dla wszystkich stron i wycofania, jeżeli okaże się to możliwe, z podwyżki abonamentu dla omawianych grup.

Przy współpracy z „regulatorem”, to znaczy firmą „Wody Polskie”, szukamy najlepszego wyjścia z tej sytuacji i w przyszłym tygodniu, po uzyskaniu opinii poinformujemy o ustaleniach.

Zależy nam na szybkim i skutecznym znalezieniu korzystnego dla stron rozwiązania."

Ogłoszenia

Czytaj również

Wygrać ze smogiem

Na Śnieżce mocno wieje

Ceny gazu dobijają przedsiębiorców

Czytaj również

Sypią się mandaty

Anielska wystawa

Żerom wspiera Michała – będzie koncert!

63 lata Karkonoskiego Parku Narodowego

Nowy dyrektor PUP

Nabytek dla przychodni

Przyjedzie dentobus

Od mieszkańców dla GOPR

Orszak przeszedł ulicami Jeleniej Góry