Uchodźcy

WIADOMOŚCI

SPORT

Środa, 25 maja
im. Grzegorza, Magdaleny

Jelenia Góra: NIK w sprawie JTBS (komunikat Urzędu Miasta)

Środa, 12 stycznia 2022, 11:07
Aktualizacja: 11:09
Autor: UM Jelenia Góra (komunikat)
Fot. Archiwum
Miasto otrzymało informację, że NIK skierowała do Prokuratury pismo w sprawie rzekomych nieprawidłowości w nadzorze nad działaniami jednej ze spółek. Fundamentalnie nie zgadzamy się z zarzutami, uznajemy je za co najmniej chybione.

Niejednokrotnie wczesnej NIK także formułowała zastrzeżenia, a Miasto –w toku dalszego postępowania – przedstawiało swoją argumentację, uznawaną później za prawidłową. Tak było m.in. w sprawie rewitalizacji Teatru, gdzie wstępnie nie uznano nam wydatków na kwotę ponad 7 mln zł, a w konsekwencji, po odwołaniu, wypłacono wszystko. Podobnie było w sprawach cmentarzy komunalnych kilka lat temu.

Jedna z redakcji zadała pytanie: jakie konsekwencje i wobec których osób zostaną wyciągnięte po tej ostatniej kontroli?
Prezydent Miasta nie może już wyciągnąć żadnych konsekwencji wobec osoby, która w imieniu Miasta rzekomo prowadziła jak to stwierdzono – „nienależyty nadzór nad sprawami spółki”. Ta osoba została tuż po kontroli pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli, co jest koincydencją zdarzeń zapewne zupełnie przypadkową.

Ogłoszenia

Czytaj również

Spotkali się z Antonim Macierewiczem

Czytelnik: PKS nas zlekceważył

Na 10–lecie Katolika  

Czytaj również

Sprzątanie lasów

Jubileusz Złotych Nutek

Na Dzień Dziecka

Jak NIE zwiedzać świata  

Leśne szkolenie

Jubileusz "Katolika"

Rodzinny festyn

Wspólne ćwiczenia

Szpital Bukowiec bez położnictwa