Uchodźcy

WIADOMOŚCI

SPORT

Poniedziałek, 4 lipca
im. Malwiny, Odona

Muzealnictwo przyrodnicze w Polsce dawniej i dziś - fotografie

Dawny, tradycyjny sposób prezentacji zbiorów przyrodniczych w Pawilonie Norweskim
Fot. A. Nowak–Odelga
Nowoczesna diorama w obecnej siedzibie Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze–Cieplicach
Fot. A. Nowak–Odelga
Najstarsze eksponaty przyrodnicze w cieplickich zbiorach
Fot. A. Nowak–Odelga