Uchodźcy

WIADOMOŚCI

SPORT

Wtorek, 24 maja
im. Joanny, Zuzanny

Region: Miliardy dla regionu

Wtorek, 25 stycznia 2022, 12:31
Autor: WAC
Fot. UMWD
Ponad 2,2 miliarda euro czyli przeszło 10 miliardów złotych - to łączna pula pieniędzy, którą w latach 2021-2027 otrzyma Dolny Śląsk w ramach budżetu unijnego, czyli Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Te środki wesprą rozwój gospodarczy regionu i realizację inwestycji, które poprawią jakość życia mieszkańców całego województwa. Wkrótce ruszą konsultacje społeczne, podczas których gromadzone będą uwagi dotyczące kształtu i zakresu unijnego wsparcia.

Łącznie w najbliższych latach Dolny Śląsk będzie miał do dyspozycji przeszło 1,67 miliarda euro w ramach funduszy rozwoju regionalnego i europejskiego funduszu społecznego. To kwota podwojona w porównaniu do pierwszej propozycji, która została przedstawiona naszemu regionowi. Jej zwiększenie było możliwe dzięki skutecznym negocjacjom samorządu województwa. Dodatkowo nasz region otrzyma 556 milionów euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – skierowanego do podregionu wałbrzyskiego. W sumie kwota 2,2 miliarda euro będzie ogromnym impulsem dla zrównoważonego rozwoju całego regionu i umożliwi realizację wielu inwestycji związanych m.in. z rozwojem infrastruktury drogowej i kolejowej, poprawą jakości ochrony zdrowia, rozwojem przedsiębiorczości i gospodarki oraz edukacji.

Dolny Śląsk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej, a rozwój ten zawdzięcza przede wszystkim pracowitości Dolnoślązaków – mówi Cezary Przybylski marszałek województwa dolnośląskiego. - Prowadziliśmy intensywne negocjacje nowego budżetu unijnego, aby Dolny Śląsk otrzymał jak najwięcej pieniędzy. Wynegocjowane blisko 10 miliardów złotych na rozwój regionu w latach 2021-2027 to ogromny sukces Zarządu Województwa. Dziękuję również wszystkim, którzy do tej pory razem z nami brali udział w pracach nad kształtem nowego programu wsparcia unijnego dla Dolnego Śląska. W szczególności partnerom społecznym, radnym, wójtom i burmistrzom. Teraz dzięki konsultacjom społecznym będą mieli okazję zapoznać się z nim wszyscy Dolnoślązacy

Celem  konsultacji społecznych, które potrwają do 28 lutego  jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia oraz środków przeznaczonych na poszczególne cele zawartych w projekcie programu „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027”. Jego realizacja wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy naszego regionu, a sam jego kształt łączy oczekiwania Komisji Europejskiej, wyzwania wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa oraz założenia wynikające z krajowych dokumentów strategicznych.

Ogłoszenia

Czytaj również

Kawiarenka z empatią

Załamanie pogody

Kurort przed wiekami

Czytaj również

Jubileusz "Katolika"

Nowy sprzęt dla składowiska odpadów

Piknik wojskowy

Nabór do straży

Tygiel tradycji

Spotkali się z Antonim Macierewiczem

Najładniejsza posesja

W niedzielę spotkanie otwarte z Antonim Macierewiczem

Szpital Bukowiec bez położnictwa