Raport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Środa, 8 grudnia
im. Marii, Makarego

Jelenia Góra: Jeleniogórska policjantka z wizytą w szkole

Sobota, 9 października 2021, 9:07
Autor: 112
Fot. Archiwum Policji
W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” , „Świeć przykładem” i realizacji programu „Cyberprzemoc” policjantka spotkała się z młodzieżą z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze. W dwóch spotkaniach łącznie uczestniczyło 130 uczniów. Głównym tematem rozmów było szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

W spotkaniach udział w nich wzięła sierż. szt. Iwona Demkowicz z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Policjantka omówiła następujące zagadnienia:

• „Dopalacze świadomość, zdrowie, życia” - przyczyny, skutki zdrowotne, fizyczne i psychiczne zażywania dopalaczy, zagrożenia i pomoc dla osób uzależnionych.
• Odpowiedzialność prawna nieletnich – ze szczególnym zwróceniem uwagi na narkotyki, dopalacze.
• Skutki zażywania środków odurzających oraz kosmetycznych
• Cyberprzemoc – przyczyny, skutki, odpowiedzialność.
• Przejawy demoralizacji nieletnich (papierosy, alkohol, narkotyki, wagary itd.),
• Przemoc i agresja. Jak na nią reagować i gdzie szukać pomocy.
• „Bezpieczny senior”- oszustwa na szkodę osób starszych

Podczas spotkania szczególną uwagę zwróciła na obowiązek noszenia przez pieszych, po zmroku poza strefą zabudowaną elementów odblaskowych, które dają kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej zdrowie i życie.

Ogłoszenia

Czytaj również

Ponad 11 tysięcy porcji narkotyków nie trafi na rynek

Burza wokół uchwały o sytuacji na granicy

Nietrzeźwa sprawczynią kolizji w Brunowie

Czytaj również

Brama Wojanowska świątecznie udekorowana

Podwyżki dla starosty i radnych

Ratownicy czuwają nad zagrożeniem lawinowym

Złodziej telefonów zatrzymany

Nowa (stara) Lewica

Żeby rondo było rondem

Nastolatek z… 28 zarzutami

Nożownik zatrzymany (aktualizacja)

Potrącenie na pasach