Raport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Piątek, 22 października
im. Filipa, Halki

Legnica: Ingres Biskupa Legnickiego

Wtorek, 21 września 2021, 13:15
Aktualizacja: 13:16
Autor: KM
Fot. Użyczone/KM
Wczoraj w Legnicy odbył się ingres nowego Biskupa Legnickiego ks. prof. Andrzeja Siemieniewskiego do Katedry Św. Piotra i Pawła.

Uroczystości rozpoczęły się od procesji z plebanii katedralnej do kościoła, gdzie nowego biskupa powitali prepozyt kapituły katedralnej ks. prałat Robert Kristman oraz arcybiskup wrocławski Józef Kupny. Po wprowadzeniu biskupa do katedry obecny na uroczystości nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Salvatore Pennacchio, odczytał zgromadzonym w katedrze papieską bullę z nominacją oraz przekazał biskupowi Andrzejowi Siemieniewskiemu pastorał.

Kolejnym etapem ceremonii było tzw. homagium, czyli złożenie przez osoby duchowne i świeckich diecezji wyrazów szacunków i woli posłuszeństwa nowemu pasterzowi. Nowo wybrany biskup przewodniczył dalszej części liturgii. W swojej homilii bp Andrzej Siemieniewski zwrócił uwagę na potrzebę budowania jedności, pogłębiania wiary i wsłuchiwanie się w Słowo Boże. Podkreślił rolę parafii jako centrum życia katolickiej wspólnoty wspomaganej przez stowarzyszenia katolickie, wspólnoty eklezjalne oraz ośrodki dzieł charytatywnych. Na zakończenie powtórzył wygłoszone 25 lat wcześniej w legnickiej katedrze przez Jana Pawła II: „Abyśmy wszyscy stawali się świątynią Boga i mężnymi świadkami Jego miłości do ludzi".

W uroczystości obok nuncjusza apostolskiego i metropolity wrocławskiego wzięli udział między innymi biskup diecezji świdnickiej Marek Mendyk, biskup diecezji zielonogórsko – gorzowskiej Tadeusz Lityński, biskupi diecezji Kościołów Greckokatolickiego i Ewangelicko-Augsburskiego oraz przedstawiciele Kościoła Prawosławnego. Na uroczystość licznie przybyli przedstawiciele duchowieństwa z terenu diecezji, zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych i państwowych oraz wierni.

Biskup Andrzej Siemieniewski jest po Tadeuszu Rybaku, Stefanie Cichym i Zbigniewie Kiernikowskim czwartym biskupem ustanowionej w 1992 roku diecezji legnickiej. Z wykształcenia jest profesorem nauk teologicznych, doktorem habilitowanym teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz doktorem teologii Uniwersytetu Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. W latach 2006-2021 był biskupem pomocniczym diecezji wrocławskiej.

Ogłoszenia

Czytaj również

Nowy dolnośląski konserwator zabytków

Dzień Poczty Polskiej

MdW: Gdzie są polskie flagi na jeleniogórskim ratuszu?

Czytaj również

Wiec poparcia dla Unii Europejskiej

Dzieci przebadane i co dalej?

Akcje pod Śnieżką

Łagodniejszy wyrok dla byłego proboszcza

Pierwszy Kongres Turystyki Społecznej

Serce pod Śnieżką

Dziki coraz bardziej uciążliwe

Spór na ryneczku trafił na wokandę

Z Pawłem Drozdem na Antarktydzie