Raport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Czwartek, 2 grudnia
im. Piotra, Pauliny

Paryż był kobietą

16.10.2021-9.01.2022 (86 dni)
godz. 18:00
Zamek Książ
Wałbrzych
ul. Piastów Śl. 1

W Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA oddział w Zamku Książ, zostanie zaprezentowanych kilkadziesiąt dzieł ze zbiorów prywatnego muzeum Villa la Fleur, które powstały dzięki wieloletniej kolekcjonerskiej pasji Marka Roeflera, a także jego miłości do Paryża.
Na wystawie będziemy podziwiać obrazy, rysunki i rzeźby takich artystów, jak: Tamara Łempicka, Mojżesz Kisling, Mela Muter, Ludwik Markus (znany lepiej jako Louis Marcoussis) Eugeniusz Zak, Henri Hayden, Jean Lambert- Rucki, Nadia Léger i wielu innych.
Rok 2021 jest w Wałbrzychu Rokiem Kobiet, dlatego też prezentacja kolekcji wpisuje się doskonale w jego obchody. W jednej z sal, zatytułowanej: „Tamara Łempicka – artystka tryumfująca”, prezentujemy rysunki i grafiki najbardziej
znanej na świecie polskiej malarki; w kolejnej, pod hasłem: „Kobiety w sztuce Montparnasse’u,” pokazujemy portrety kobiet, a w jeszcze innej: „Mistrzynie Montparnasse’u – sztuka kobiet” – dzieła wielkich artystek.
Wystawa ta, zorganizowana we współpracy z Villą la Fleur i Zamkiem Książ, wyznacza kierunek rozwoju współpracy Wałbrzyskiej
Galerii Sztuki BWA z Zamkiem.