Uchodźcy

WIADOMOŚCI

SPORT

Piątek, 1 lipca
im. Haliny, Marcina, Mariana

Jelenia Góra: Ernst Haeckel, potomek kunickich bielarzy

Poniedziałek, 31 stycznia 2022, 7:57
Autor: Stanisław Firszt
Ernst Haeckel/fot. E. E. Kornmilich, die Ahnen E. Haeckel, Berlin 2009 rok
Fot. Archiwum S. Firszta
9 sierpnia 1919 roku w Jenie zmarł Ernst Haeckel - jeden z najbardziej znanych na świecie naukowców niemieckich. Na jego cześć w górach Sierra Nevada jeden ze szczytów o wysokości ponad 4000 m. n.p.m. nazywa się Mount Haeckel, a także jedna z planetoid nazywa się Haeckel. Pochodził z kunicki bielarzy k. Jeleniej Góry.

Ernst Haeckel urodził się w Poczdamie 16 lutego 1834 roku, studiował w Berlinie, Würzburgu i Wiedniu. Interesował się niższymi organizmami morskimi. Był propagatorem idei Darwina. Przez ludzi mu przychylnych nazywany był „niemieckim Darwinem” lub „kontynuatorem tezy Darwina”, a przez przeciwników „gzem z Jeny” albo „buldogiem Darwina”. Miał zdolności plastyczne, dlatego sam wykonywał tablice przyrodnicze.

W latach 1865-1909 był profesorem anatomii porównawczej na Uniwersytecie w Jenie, gdzie założył Instytut Zoologiczny. Był prekursorem wczesnej myśli eugenicznej. Łączył materializm przyrodniczy z ewolucjonizmem. Sformułował teorię rekapitacji, stworzył koncepcję monizmu i prawie kompletne drzewo rodowe wszystkich organizmów. Do nauki wprowadził wiele terminów, m.in.: ekologię, filogenezę i ortogenezę.

W Jenie posiadał willę „Meduza”, gdzie zgromadził m.in. wiele książek, obiektów przyrodniczych i rysunków. Wszystko to po jego śmierci stało się własnością Uniwersytetu w Jenie.

Ernst Haeckel był synem Carla Gottloba Haeckela i Charlotte Sethe (druga żona). Jego babka Regina mieszkała w Kunicach k. Jeleniej Góry, gdzie po śmierci męża Christiana Benjamina Haeckela w 1813 roku prowadziła bielarnię do 1839 roku. W tymże roku wyjechała do swojego syna Carla Gottloba Haeckela (1781-1871), który był prawnikiem i mieszkał w Poczdamie. Nie chciał on wracać do Kunic, ale interesował się majątkiem rodowym i dlatego często w połowie XIX wieku przyjeżdżał do Kunic, chcąc sprzedać albo wydzierżawić komuś istniejące tam bielarnie.

Niestety boom na płótna i tkactwo wg starego wzorca już nikogo nie interesowały. Razem z ojcem do rodzinnej miejscowości Haeckelów przyjeżdżał młody Ernst, miał wówczas ok. 10 lat. Ok. 1850 roku Carlowi Haeckelowi udało się sprzedać majątek rodowy.

Twórcą majątku Haeckelów w Kunicach pod Jelenią Górą był Christoph Haeckel (1645-1706), który będąc prawdopodobnie tkaczem w Malinniku, zadbał o przyszłość syna Gotfrieda Haeckela (1687-1744), którego w 1715 roku dobrze ożenił z Anną Rosiną, córką Georga Glognera, ogrodnika z Kunic. W 1736 roku Gotfried zaczął dzierżawić bielarnię od Winclera. Jego syn Christian Gotlieb Haeckel (1725-1785) ożenił się z Johaną Reginą Rücker. Później odkupił od Winclera bielarnię i dokupił dodatkowe grunty.

Jego syn Christian Benjamin Haeckel (1757-1813 był już posiadaczem najlepszej i największej bielarni w Kunicach. Ożenił się z Johanną Reginą Rilke. To właśnie ona była babcią Ernsta Haeckela sławnego naukowca i rysownika. Jego ojciec Carl Gottlob w czasie wojny z Napoleonem był adiutantem Gneisenaua, dzięki temu otrzymał w Poczdamie lukratywne stanowisko rządowe. I dlatego tam urodził się Ernst.

Ogłoszenia

Czytaj również

Dziecięce zabawy w wojnę

Sesja Rady Miejskiej z imieninami

Co z grobowcem Zietena?

Czytaj również

Karkonoski Pułk Przeciwlotniczy – epitafium

Jeleniogórzanie i… pomnik Józefa Poniatowskiego

Wspomnienie o Ojcu Adamie Pitali SP

Festyn parafialny u Pijarów

Zaostrza się spór o ceny ścieków

Leszek Kosiorowski w zarządzie Worldlopped

Otworzą ruch na alei Wojska Polskiego

Ciechanowicki urok

Karkonoski „samobój”