Raport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Sobota, 22 stycznia
im. Anastazego, Wincentego

Powiat: Działania policji na rzecz bezpiecznych ferii

Piątek, 14 stycznia 2022, 12:00
Autor: 112
Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Archiwum Policji
W związku z feriami zimowymi, które już 17 stycznia rozpoczynają się w niektórych województwach - tak jak w latach ubiegłych - do zadań wielu instytucji, w tym także Policji należy podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Głównym celem działań jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży w zorganizowanych formach wypoczynku jak i tym, które pozostały w miejscu zamieszkania. Funkcjonariusze realizując przedsięwzięcie m.in. organizują spotkania z wychowawcami lub opiekunami oraz dziećmi poświęcone zasadom bezpieczeństwa, występującym zagrożeniom i sposobom ich unikania.

W okresie ferii jeleniogórscy policjanci ponadto:
- kontrolują miejsca pozostawione bez nadzoru, a stwarzające różnego rodzaju zagrożenia, zwłaszcza zbiorników wodnych oraz miejsc zimowych zabaw,
- kontrolują miejsca zorganizowanego wypoczynku,
- kontrolują miejsca sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem sprzedaży osobom nieletnim, jak również miejsca, gdzie może dochodzić do handlu lub zażywania środków odurzających.

Realizując powyższe przedsięwzięcia policjanci współpracują z organizatorami wypoczynku zimowego oraz przedstawicielami innych służb oraz instytucji, w tym m.in. GOPR, Strażami Miejskimi.

Szczególne znaczenie w tym okresie ma bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieży, dlatego też policjanci jeleniogórskiej drogówki podczas ferii prowadzą kontrole stanu technicznego autokarów.

Funkcjonariusze realizujący działania oprócz stanu technicznego i wyposażenia pojazdów szczególną uwagę zwracają na:
- stan trzeźwości kierowców,
- przekraczanie dopuszczalnej prędkości,
- nieprawidłowe wyprzedzanie,
- stosowanie pasów bezpieczeństwa prze kierujących i pasażerów,
- zapisy tachografów celem sprawdzenia norm czasu odpoczynku i kierowania,
- prawidłowość załadunku bagażu i sprzętu zimowego.

Ogłoszenia

Czytaj również

Zapalił się ręcznik

Śnieżka znów królową wiatru

Trzeźwy poranek na jeleniogórskich drogach

Czytaj również

Nocował w galeriach i okradał stoiska

Policjanci drogówki sprawdzali stan pojazdów

Uroczyste ślubowanie

Młodzi Nowocześni o Polskim Ładzie

Ceny gazu dobijają przedsiębiorców

Auta na ścieżkach rowerowych

Nie dała się oszukać

Senator o działaniach osłonowych rządu

Piękno i tradycja rzemiosła mieszkańców regionu