Uchodźcy

WIADOMOŚCI

SPORT

Poniedziałek, 4 lipca
im. Malwiny, Odona

Region: Co z rozbudową krajowej "3"?

Poniedziałek, 25 kwietnia 2022, 9:21
Autor: Przemek Kaczałko
Fot. Biuro senatorskie K. Mroza
W siedzibie Nadleśnictwa Szklarska Poręba z inicjatywy senatora Krzysztofa Mroza odbyło się spotkanie dotyczące inwestycji realizowanych oraz planowanych na drodze krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jakuszyce (granica państwa).

W spotkaniu udział brała dyrektor wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz projektanci, a także lokalni samorządowcy z powiatów: jaworskiego i karkonoskiego, czy przedstawiciele organizacji społecznych. Podczas spotkania omówiono stan zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach DK3 między Bolkowem a granicą państwa.

Modernizacja drogi DK3 to strategiczna inwestycja dla Kotliny Jeleniogórskiej. Przez wiele lat o przebudowie tego odcinka tylko mówiono, ale dopiero dziś, pod naszymi rządami staje się to faktem. Jego realizacja otworzy komunikacyjnie nasz subregion - mówił do zgromadzonych na wstępie senator K. Mróz.

Dyrektorka Lidia Markowska w pierwszej kolejności omówiła prace prowadzone na odcinku Bolków – Jelenia Góra. Po konsultacjach społecznych GDDKiA opracowała kolejny, już ósmy, wariant przebiegu obwodnicy Kaczorowa. Obecnie prowadzona jest na tym obszarze inwentaryzacja przyrodnicza, która zakończy się w lipcu. Uzgadniane są także szczegółowe rozwiązania techniczne, np. z gminą Janowice Wielkie w kontekście strefy przemysłowej przy granicy z Jelenią Górą oraz sposobu „wpięcia” projektowanej drogi w obwodnicę Jeleniej Góry w Maciejowej, jak również najkorzystniejszy przebieg trasy w rejonie rezerwatu „Buki Sudeckie”. Obwodnica Kaczorowa, choć nie jest odcinkiem długim, to jest szczególnie skomplikowana technicznie i przebiega w obszarze wrażliwym przyrodniczo. Każdy z obecnie rozważanych wariantów obejmuje budowę estakad lub tuneli. Do końca bieżącego roku odbędzie się posiedzenie zatwierdzające ostateczny przebieg obwodnicy. Droga na odcinku Bolków-Jelenia Góra zostanie przebudowana w obecnym śladzie do standardu 2x2, czyli po 2 pasy ruchu w każdą stronę - informuje biuro senatora.

Senator Krzysztof Mróz podczas spotkania miał potwierdzić zabezpieczenie finansowania tej inwestycji ze środków rządowych.

Od dłuższego czasu obserwujemy coraz większe trudności z realizacją inwestycji drogowych w Polsce. Wynikają one z licznych protestów ekologów, mieszkańców oraz interesariuszy. To niestety wydłuża czas ich realizacji. Sama budowa drogi to proces dość szybki, niestety dziś ponad 2/3 czasu zajmuje uzyskanie stosownych zgód i pozwoleń - powiedziała Lidia Markowska, dyrektorka oddziału GDDKiA we Wrocławiu.

W dalszej kolejności omówiono modernizację DK3 w okolicach Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu na Polanie Jakuszyckiej. Celem planowanej inwestycji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu, zarówno jeśli chodzi o kierujących pojazdami jak i pieszych oraz rowerzystów. W ramach inwestycji wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, który pozwoli na oddzielenie ruchu turystycznego od ruchliwej drogi krajowej. Aby poprawić płynność ruchu na odcinku przebiegającym obok budowanego Dolnośląskiego Centrum Sportu wykonane zostaną zjazdy, lewoskręt oraz pasy włączenia do ruchu. Dzięki wybudowanej sygnalizacji świetlnej, chodnikom i ścieżkom pieszo-rowerowym oraz oświetleniu tego odcinka nastąpi znaczna poprawa bezpieczeństwa. W drugim etapie zostanie przebudowany odcinek DK3 od Polany Jakuszyckiej do granicy państwa - dodał Łukasz Domurat z biura senatora.

Na koniec spotkania poruszono temat budowy zapowiadanej od lat obwodnicy Szklarskiej Poręby. Z roku na rok ruch samochodowy przez miasto rośnie. Nowa inwestycja na Polanie Jakuszyckiej jeszcze ten trend wzmocni. W związku z powyższym istnieje konieczność rozpoczęcia prac nad koncepcją obwodnicy dla miasta. Podczas spotkania dyrektorka GDDKiA omówiła także stan realizacji będącego w trakcie budowy odcinka drogi ekspresowej S3 (Bolków-Kamienna Góra-granica państwa). Podkreślono, że budowana droga będzie miała znaczenie dla ruchu w Kotlinie Jeleniogórskiej, ponieważ powinna przejąć ruch tranzytowy skierowany do Czech i na południe Europy - dodano w komunikacie.

Ogłoszenia

Czytaj również

Za nami "Kryształowy Weekend"

Zaostrza się spór o ceny ścieków

Czy odbudują kładki nad torfowiskiem?

Czytaj również

Prezydent z absolutorium

Otworzą ruch na alei Wojska Polskiego

Co dalej ze szpitalem Bukowiec?

Ścieki w Kamiennej

Kowarskie Stragany z muzyką i zabawą

Ministerialne spotkanie ws. Turowa

Sesja Rady Miejskiej z imieninami

Świętowali strażacy

Wypadek autokaru z pasażerami na Przełęczy Kowarskiej