Raport
Koronawirus

WIADOMOŚCI

SPORT

Poniedziałek, 26 lipca
im. Anny, Grażyny, Mirosławy

Jelenia Góra: Asystent osoby niepełnosprawnej – trwa nabór

Czwartek, 17 czerwca 2021, 11:31
Autor: Monika Żak, koordynatorka projektu
Fot. Archiwum
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Rekrutacja do projektu trwa w sposób ciągły. Zainteresowani udziałem powinni kontaktować się z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych.

KSON od stycznia 2021r. bierze aktywnie udział w ww. Programie, realizując usługi asystenckie dla mieszkańców Jeleniej Góry i subregionu. Naszym zamiarem jest objęcie wsparciem co najmniej 50 osób z niepełnosprawnością, w tym w 70 % osób ze szczególnymi potrzebami tj. osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Potrzeba realizacji zadania wynika z dotychczasowych, 18 letnich doświadczeń KSON w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. KSON od kilku lat zajmuje się problemem asystentury dla osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim w obszarze organizacji szkoleń dla kandydatów na asystentów, głównie w obszarze asystentury funkcjonalnej. KSON pochyla się także nad problemem ściśle związanym z asystenturą tj. wsparciem dla opiekunów dorosłych osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Zrealizowaliśmy dotychczas 2. edycje projektu „Edukacyjny program dla opiekunów i rodzin osób z niepełnosprawnościami typu otępiennego, w których akcentowaliśmy potrzebę wsparcia asystenckiego, ale także potrzebę organizacji i wdrożenia usług przerwy wytchnieniowej. W 2016 r. realizowaliśmy projekt „Asystent funkcjonalny - szkolenia i upowszechnienie usług”, w ramach którego przygotowaliśmy do pracy 10 asystentów funkcjonalnych, a rok wcześniej projekt „Otworzyć nowe drogi” w ramach którego 32. uczestników otrzymało wsparcie asystenta.

Zrealizowane ww. zadania wskazują na potrzebę profesjonalizacji tych obszarów działalności KSON oraz rozszerzenie dotychczas stosowanych metod, głównie w oparciu o wypracowane także przez inne organizacje pozarządowe modele wsparcia. Uruchomienie usługi asystenta osobistego pozwoli zabezpieczyć profesjonalną usługę wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, co będzie odpowiedzią na konkretne potrzeby tych osób, a także pozwoli na podniesienie standardu działania KSON w tym zakresie.
Należy również wspomnieć, iż zgodnie z przeprowadzoną wśród klientów KSON ankietą opiekunowie oraz same osoby z niepełnosprawnością zgłaszają potrzeby głównie w zakresie pomocy w związanych z pomocą w załatwianiu spraw i uczestnictwie w życiu społecznym (58% ankietowanych) oraz zapewnienia asysty domowej (32 % ankietowanych). Z doświadczeń KSON wynika również, że mimo coraz częściej pojawiających się programów wspierających osoby z niepełnosprawnością, wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na świadczenie usług asystenckich, niniejsze zadanie wypełni więc istniejącą w systemie wsparcia lukę.

Rekrutacja do projektu trwa w sposób ciągły, dlatego osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr 800700025, mailowo: biuro@kson.pl oraz osobiście w siedzibie Sejmiku w godz. 14.00-15.30. Zapraszamy zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jaki i osoby chętne do wykonywania pracy asystenta osobistego. Szczegóły Programu i Regulamin uczestnictwa znajdują się na stronie www.kson.pl

Ogłoszenia

Czytaj również

Pożegnali terytorialsów

Zaprezentowali Polski Ład

Strażacy na obozach

Czytaj również

Spotkanie PiS zakłócone

Skok w blok wystartował

Miliony na ekoprojekt

Remont drogi z opóźnieniem

Wkrótce kolejne rondo?

Żywioł spustoszył gminę

Zadecydują mieszkańcy

Śmietnik to nie toaleta

Zderzenie czterech samochodów